Forside

Metakognitiv terapi er tanker om tanker og følelser, udviklet af Psykologi professor Adrian Wells, tilknyttet University of Manchester i England (I DK bl.a. neokognitivtinstitut.dk). I metakognition er det ikke, som i kognition, tankernes indhold der har betydning, men derimod hvad vi gør med tanken eller hvordan vi reagerer på den og de følelser der følger. 

 

Metakognitiv terapi handler med andre ord om, at hver eneste gang man piller i "såret", bryder det op igen og igen. I metakognitiv terapi, hjælper man klienten til at stoppe "pilleriet", lære at "pilleriet" (tanken om tanken) kun skaber endnu flere tanker, og i værste fald, kan resultere i en depression. For de fleste af os, resulterer det i dårligt humør, fravær af opmærksomhed og uhensigtsmæssig adfærd, særligt går det udover selvværdet. 

 

Når tankerne fylder (for meget), fjerner det os fra virkeligheden, og ender med at stjæle rigtig meget af levet liv og går udover vores nære relationer. Når tankerne fylder for meget, når vi bruger meget tid på at gruble, tærer det på vores resurser og giver os mindre råderum til at handle i, begrænser os i vores udfoldelsesmuligheder. 

 

Man bruger ofte vendingen, at vi er vores egen værste fjende, og det handler i bund og grund om vores tilgang til og hvordan vi handler på egne tanker.


Det er vigtigt at forstå, at forløbet også kræver noget af dig. At du påtager dig ansvaret for det hjemmearbejde, der er en væsentlig del af forløbet. Al forandring, nye vaner behøver den fornødne tid og gentagelse til at grundfæste sig og forblive permanent.


Via samtale, baggrundsviden om metakognition, øvelser og brug af metakognitive værktøjer, sker den forandring, der radikalt ændrer din nuværende håndtering af tanker og følelser.
HeartMath meditation (heartmath.com) er et værktøj til at opnå coherence mellem hjerte og hjerne, organer og nervesystem. HeartMath er en måde at meditere på med sensor og app tilsluttet. App´en registrerer efter hver trænings session, for det er træning, forskellige målinger relateret til hjertet omsat til grafer og tal. 


Med en simpel, men meget effektiv åndedrætsteknik, vil du efter nogle få minutter kunne mærke ro i kroppen. Åndedrætsteknikken er det bærende element i meditationen, sammen med en sensor og app.

 

HeartMath instituttet er hjemhørende i USA og har eksisteret siden 1991. Her er tilknyttet forskere i flere forskellige forsknings-grene, med særligt fokus på hjertet og bla. udvikling af værktøjer til forbedring og optimering af hjertets ydeevne og dermed positive indflydelse på krop og psyke.

 

Efter en periode med HeartMath meditation oplever de fleste, en større ro og rummelighed i hverdagen. Immunforsvaret bliver boostet. Kroppen søger oftere og oftere over i coherence, efterhånden som meditationen (træningen) skrider frem.

 

Rigtig mange har et ønske om at meditere, mange har gjort det, men er faldet fra igen. Det kan der være mange årsager til. Men en af de gængse er tiden, tiden der skal sættes af til at meditere. HeartMath forudsætter kun 10 min. om dagen.


App´en og sensoren hjælper til at skabe en fast praksis, med hjælp fra den visuelle effekt på din iPhone/iPad/mobil/tablet, der aktivt støtter dig i den daglige meditation samt det at du historisk kan følge din udvikling.


 


Bruger du meget tid på at gruble og bekymre dig?

Kan du ikke styre grublerierne eller bekymringstankerne?

Tror du på at det nytter? 

Gratis forsamtale (1/2 time)

© Copyright. All Rights Reserved.