Stress

Ibalance.nu

Stress:

Fra tid til anden kan vi opleve at privatliv, arbejdsliv og fritidsliv, kræver mere af os end vi umiddelbart føler vi kan overkomme.


For mange får det ikke konsekvenser på længere sigt, man så at sige indretter sig efter omstændighederne. Eller presset forsvinder af sig selv.


Men der er flere og flere, der havner i en situation, hvor de oplever at overblikket forsvinder, føler magtesløshed, initiativløshed.


Aktiviteter der før var sjove og spændende, relationer der før var en kilde til glæde og inspiration, går tabt i en malstrøm af negative tanker og følelser.


Dine tanker vil konstant kredse om hvad der kan ramme dig, konsekvenserne af det der rammer dig, men også tanker om, at den megen bekymring kan gøre dig syg.


Du er fanget i en ring af tanker og følelser der blot kører rundt om sig selv, som en evighedsmaskine, hvor tankerne (og følelserne) er mere eller mindre de samme, egentlig bare variation over samme tema... mange timer dagligt.


Metakognitiv terapi hjælper til at forstå hvad der trigger din stress. At du selv ved hjælp af simple teknikker kan afkoble din opmærksomhed eller lade tankerne være. Give dig indsigt i og forståelse for at du selv er herre over din opmærksomhed, at du selv kan vælge hvilke tanker du vil give opmærksomhed og hvilke du blot vil lade være… og få dit liv tilbage.

© Copyright. All Rights Reserved.